zasto-nam-je-potrban-nezavisan-sudijaremoved-1.jpg

Zašto nam je potreban nezavisan sudija?

Vodič koji je pred Vama – „Zašto nam je potreban nezavisan sudija– pripremilo je Društvo sudija Srbije i namenilo ga prvenstveno građanima koji nisu pravne struke, vodeći se željom da objasni i pojednostavljeno predstavi osnove pravnog uređenja naše države. U tom pogledu, Društvo sudija je na jednostavan način, oslobođen strogog pravničkog rečnika, predstavilo podelu vlasti, međusobni odnos grana vlasti, ali i položaj sudstva u sistemu vlasti, u nameri da građanima približi nezavisnost i nepristrasnost sudija. Osnovni cilj autora je da javnosti objasne značaj nezavisnog sudstva, kako za pojedince tako i za društvo u celini. Vodiču je prethodila anketa tokom koje je Društvo sudija prikupilo pitanja koja građane koji nisu pravnici najviše interesuju u ovoj oblasti, ali i ona koja unose najviše zabune, te je potom, pripremajući vodič, nastojalo da pruži odgovore na njih. Nadamo se da će ovaj vodič biti od koristi za razumevanje značaja nezavisnosti sudstva i sudija.


Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Šta je država?

Više...

Šta je državna vlast?

Više...

Kako država vrši vlast?

Više...

Šta su pravni sistemi i pravni poredak?

Više...

Šta je podela vlasti?

Više...

Čemu služi podela vlasti?

Više...

Šta je nezavisnost sudske vlasti?

Više...

Zašto sudska vlast mora da bude nezavisna?

Više...

Kome je potrebna nezavisnost sudstva?

Više...

Kako se obezbeđuje nezavisnost sudske vlasti?

Više...

Šta je nepristrasnost sudije?

Više...

Kako se obezbeđuje nepristrasnost sudije?

Više...

Da li je sudija odgovoran za svoj rad?

Više...

Šta je najvažnije da znamo o sudstvu i njegovoj nezavisnosti i zašto bi to trebalo da nas interesuje?

Više...

Zbog čega je neophodna nezavisnost sudstva i zašto je bolje da sudstvo bude nezavisno, a ne zavisno?

Više...

Da li je nedozvoljen svaki uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na sudsku ili druge dve grane vlasti mogu da kontrolišu sudsku?

Više...

Kako možemo biti sigurni da je sudija nezavisan?

Više...

Do koje mere je podela vlasti ograničena ustavom, a do koje izbornim procesom?

Više...

Šta ugrožava nezavisnost sudije kada već imaju garanciju stalnosti funkcije, odnosno na koji se još način obezbeđuje nezavisnost sudstva?

Više...

Šta nam garantuje da će sudija nepristrasno odlučivati, čak i ako je nezavisan?

Više...

Na koji način sudstvo može da poziva zakonodavnu vlast na odgovornost kada je ona ta koja, donoseći zakone, odlučuje šta je zakonito a šta ne?

Više...

Od koga i čega može sudija da bude zavisan i kako se ispoljava „zavisnost“ sudstva?

Više...

Da li postoji zemlja sa potpuno nezavisnim sudstvom i da li je u našoj državi uopšte moguće imati nezavisno sudstvo?

Više...

Ako sudije mogu kontrolisati samo druge sudije, ko nam garantuje da će postupati kako trba, da li potpuna nezavisnost sudstva čini sudije nedodirljivima?

Više...

Da li građanin može da traži izuzeće sudije ako smatra da nije nezavisan?

Više...

Ako je sudija potpuno nezavisan, šta garantuje da će pod istim ili sličnim okolnostima odlučiti drugačije od svog kolege?

Više...

Šta da radimo ako smatramo da nas sud nije zaštitio

Više...

Kako se biraju sudije?

Više...

Ko čini VSS - Visoki savet sudstva

Više...

Kome sudija odgovara za svoje greške?

Više...

Zašto je važno strukovno udruživanje sudija za građane, a u kontekstu sudijske nezavisnosti?

Više...

Koliko ima sudova i koje vrste?

Više...

Da li je Ustavni sud najvisi sud u zemlji?

Više...

Prijavite se

Pretraga