Najave događaja

Šta je država?

Država je organizacija koju osniva zajednica ljudi nastanjenih na određenoj teritoriji radi vršenja vlasti.

Prijavite se

Pretraga