Istorijat Otvorenih vrata pravosuđa

Od 2019. do 2024. godine, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pružala je podršku projektu „Otvorena vrata pravosuđa“.

 

Opšti cilj ovog projekta bio je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji. Projekat je radio na jačanju poverenja građana u pravosuđe kroz razvoj dijaloga i komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa, kao i na unapređenju odgovornosti rada pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Projekat je tokom pet godina delovanja uspostavio različite kanale komunikacije sa građanima, prilagođene socijalnoj strukturi stanovništva, starosnoj dobi i nivou obrazovanja. To je uključivalo komunikaciju kroz digitalnu platformu, digitalne medije i blog postove kao i kroz Tematska otvorena vrata koja su organizovana u saradnji sa preko 70 institucija širom Srbije. Ovim je dat doprinos uspostavljanju otvorenog dijaloga između građana i pravosuđa što je podstaklo njihov veći angažman u lokalnim zajednicama.

 

„Otvorena vrata pravosuđa“ takođe su se bavila i istraživanjem i prepoznavanjem primarnih potreba građana u njihovom svakodnevnom iskustvu sa pravosuđem u Srbiji. Pokušavajući da razumemo i istražimo razloge za nisko poverenje građana u pravosudni sistem, izradili smo tri izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu – za 2020, 2021. i 2022. godinu.

 

Aktivnosti usmerene na unapređenje metodologije izrade planova integriteta i procedura za žalbe i slobodno prituživanje građana, koje smo realizovali u saradnji sa predstavnicima pravosuđa i organizacija civilnog društva, imale su za cilj da poboljšamo integritet i odgovornost pravosudnih institucija, čineći ih transparentnijim i dostupnijim.

 

Neposredne aktivnosti projekta uključivale su organizaciju tematskih otvorenih vrata pravosuđa inicijalno u 15 sudskih uprava, da bi se nakon 5 godina realizacije uključilo preko 70 institucija širom Srbije, a sve u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, kao i objavljivanje blogova, vodiča i infografika na različite teme od interesa za građane koji su im pomogli da bolje razumeju i ostvare svoja prava, kao i da lakše pristupe i kreću se putem pravde. Više informacija o rezultatima koje smo ostvarili tokom proteklih 5 godina možete pronaći ovde.

 

U realizaciju projekta bila je uključena koalicija koju je činilo 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa:

 

 

Takođe, tesno smo sarađivali i sa 15 lokalnih organizacija civilnog društva iz 15 jedinica lokalnih samouprava. Podršku projektu je pored USAID-a pružila je i Misija OEBS-a u Srbiji, u cilju proširivanja aktivnosti na prekršajne sudove.

 

Sa onima koji su nam pružili podršku tokom trajanja projekta razgovarali smo o tome zašto smatraju da je otvaranje pravosuđa ka građanima ključno. Više možete pogledati u ovom videu.  

 

Trajanje projekta: 7. januar 2019 – 6. januar 2024. godine

 

Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj USAID

 

Ukupan budžet projekta: 1,959,744.20 USD

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti