O platformi

Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o temama koje se tiču pravosuđa. Na poverenje javnosti u pravosudni sistem pozitivno utiče razumevanje načina funkcionisanja sudova i drugih pravosudnih institucija i profesija, a naročito uverenje da svako ima podjednake mogućnosti da traži i ostvari svoje pravo pred sudom i da su postupci za rešavanje sporova zakoniti i efikasni. Zato kroz ovu platformu, pružamo građanima lako razumljive informacije o načinu donošenja sudskih odluka i različitim vrstama postupaka sa kojima se mogu sresti kada traže pravdu ili žele da ostvare svoja prava.

 

Platforma Otvorena vrata pravosuđa pomaže građanima da koriste mogućnosti digitalne komunikacije sa predstavnicima pravosuđa kroz interaktivne blogove na brojne pravosudne teme sa kojima se građani svakodnevno susreću. Komentarisanjem blog posta građani direktno mogu stupiti u onlajn komunikaciju i na taj način doći do željenih informacija ili rešiti neke dileme.

Platforma takođe pruža građanima mogućnost korišćenja informativnih vodiča koji imaju za cilj da im olakšaju razumevanje i ostvarivanje svojih prava. Vodiči omogućavaju građanima odgovore na pitanja kako da neko svoje pravo iskoriste ili kako da se snađu i koje su im dužnosti i obaveze u određenoj neželjenoj situaciji.

 

Odabirom vašeg grada ili opštine u kućici Treba vam pravna pomoć? na naslovnoj strani sajta možete naći informacije o pružaocima besplatne pravne pomoći u vašem mestu. U sekciji Vesti možete se informisati o aktuelnim događajima i aktivnostima projekta, a odeljak U mom mestu pruža više informacija o tematskim otvorenim vratima i sudovima u gradovima u kojima se ovi događaji održavaju.

 

Sekciju Pravosuđe i podaci namenili smo praktičarima, istraživačima/istraživačicama i organizacijama civilnog društva, kao i međunarodnim institucijama i organizacijama, kako bi kroz korpus različitih analiza i studija, statističkih izveštaja itd. mogli da sagledaju procese u pravosuđu i oblikuju ili predlažu reformske procese i dalju optimizaciju rada i postupaka zasnovanih na dokazima.

Prijavite se

Pretraga