Politika privatnosti

Hvala što ste posetili internet stranu USAID-ovog projekta ‘Pravda za sve’. Ova internet prezentacija prethodno je nastala u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa koji je realizovao Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), takođe uz podršku USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj).

 

Prilikom Vaše posete stranici www.otvorenavratapravosudja.rs prikupljamo određene tehničke informacije. Napominjemo da su nam Vaša privatnost i bezbednost veoma važne. Ovde je opisano šta se dešava sa informacijama o Vašoj poseti našoj internet strani.

 

 

Informacije koje se automatski prikupljaju i pohranjuju

 

Kada posetite www.otvorenavratapravosudja.rs, možda ćemo sačuvati neke od sledećih informacija:

 

 • IP adresu sa koje ste pristupili našoj internet strani;
 • datum i vreme;
 • URL internet strane putem koje ste došli na naš veb-sajt;
 • ime datoteke ili reči koje ste pretraživali;
 • stranice koje ste posetili na našem sajtu;
 • sadržaj na koji ste kliknuli na određenoj stranici;
 • pretraživač i operativni sistem koji ste koristili.

 

Ove informacije koristimo kako bi naša internet strana bila korisnija za naše posetioce, kako bismo uočili probleme u njenom funkcionisanju, te kako bismo unapredili sveukupnu bezbednost naše internet prezentacije.

 

 

Informacije koje se prikupljaju na osnovnu Vašeg zahteva

 1. Prilikom posete internet strani www.otvorenavratapravosudja.rs imate mogućnost da poručite besplatne primerke štampanih Vodiča koji su prethodno pripremeljeni u okviru projekta ‘Otvorena vrata pravosuđa’, odnosno u okviru projekta ‘Pravda za sve’. Da bi Vodiči bili isporučeni, Vaše kontakt podatke (ime, prezime i adresa) je potrebno da dostavite putem obrasca koji je napravljen na sajtu. Ovim podacima pristup ima samo tim projekta i isti će biti iskorišćeni samo za potrebe slanja besplatnih primeraka štampanih Vodiča, nakon čega će Vaši lični podaci biti izbrisani.
 2. Ukoliko želite da ostavite komentar na neki od blogova objavljenih na stranici, tražićemo Vaše ime i e-mail adresu (e-mail adresa je vidljiva samo administratoru sajta).
 3. Ukoliko želite da dobijate elektronske verzije naših vodiča, kao i nove tekstove koje objavljujemo na stranici, biće nam potrebna Vaša e-mail adresa.
 4. Ukoliko želite da Vas obavestimo o organizici Tematskih otvorenih vrata u Vašem mestu, tražićemo Vaše ime, e-mail adresu i mesto boravka.
 5. Ukoliko želite da ostavite komentar ili predlog za organizaciju budućih Tematskih otvorenih vrata, tražićemo Vam ime i e-mail adresu.

Pravni osnov za obradu podataka je naš legitimni interes da omogućimo funkcionalnost i angažman korisnika na stranici www.otvorenavratapravosudja.rs

 

Ove podatke nećemo ustupiti trećoj strani, osim u slučajevima i na način koji su izričito propisani zakonom (na primer, za potrebe vođenja krivičnog postupka).

 

Prikupljene podatke ne iznosimo iz Republike Srbije.

 

 

Vaša prava i obraćanje nadležnom organu

 

U pogledu obrade Vaših ličnih podataka, imate sledeća prava:

 1. Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju: imate pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i, ukoliko je odgovor potvrdan, da ostvarite pristup tipu podataka o ličnosti i uslovima obrade, tako što ćete nam uputiti zahtev, u štampanom ili elektronskom formatu;
 2. Pravo na zahtev za ispravku ili brisanje podataka o ličnosti: imate mogućnost da zahtevate, slanjem zahteva, ispravku netačnih podataka o ličnosti, dopunu nepotpunih podataka, ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u slučaju da (i) podaci više nisu potrebni za svoju izvornu svrhu (a nema nove zakonite svrhe), (ii) je zakonit osnov za obradu pristanak, lice na koje se podaci odnose povuče taj pristanak, a nema drugog zakonitog osnova, (iii) lice na koje se podaci odnose ostvari pravo na prigovor, a nemamo pretežan osnov za nastavljanje obrade, (iv) su podaci bili nezakonito obrađivani, (v) je brisanje potrebno radi usklađivanja sa pravom EU ili pravom Republike Srbije, ili (vi) su podaci bili prikupljeni u vezi sa uslugama informacionog društva pruženim deci (ukoliko je to slučaj), gde se primenjuju posebni zahtevi u pogledu pristanka;
 3. Pravo da se zahteva ograničenje obrade: imate pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada: (i) smatrate da su podaci o ličnosti koji se obrađuju netačni, za period koji nam omogućava da proverimo tačnost podataka o ličnosti; (ii) je obrada nezakonita, ali ne želite da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti, već da ograničimo korišćenje podataka; (iii) Vaši podaci o ličnosti nam više nisu potrebni u gorenavedene svrhe, ali zahtevate podatke radi zasnivanja, isticanja ili odbrane od pravnog zahteva, ili (iv) ste stavili prigovor na obradu u očekivanju provere da li je opravdan osnov rukovaoca pretežan nad osnovom lica na koje se podaci odnose;
 4. Pravo na povlačenje Vašeg pristanka na obradu, kada se obrada zasniva na pristanku, bez dejstva na zakonitost obrade preduzete do tog trenutka;
 5. Pravo prigovora na obradu koji se odnosi na Vašu konkretnu situaciju, kada je osnov za obradu opravdan interes, i prigovora u svakom trenutku na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje;
 6. Pravo da se ne podleže odluci zasnovanoj isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravna dejstva u vezi sa licem na koje se podaci odnose ili na sličan način u značajnoj meri utiče na lice na koje se podaci odnose;
 7. Pravo na prenosivost podataka, što znači pravo na prijem Vaših podataka o ličnosti, koje ste nam dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na prenos tih podataka drugom rukovaocu, ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili na ispunjenju ugovora, i vrši se automatizovanim putem;
 8. Pravo na podnošenje prigovora Povereniku za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo obraćanja nadležnom sudu.

 

 

Kolačići

 

Kako bi naša internet stranica funkcionisala kako treba, mi koristimo male datoteke koje naš veb-sajt pohranjuje na Vaš uređaj. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju veb-sajt čuva na Vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite našu internet stranu. Kolačići se koriste kako bi Vaš uređaj bio prepoznat prilikom svake sledeće posete.

 

www.otvorenavratapravosudja.rs koristi kolačiće koji traju koliko i jedna sesija/poseta našem sajtu i to u tehničke svrhe. Ovi kolačići ne beleže trajno podatke, niti se čuvaju na hard drajvu Vašeg uređaja. Dostupni su samo onoliko koliko je aktivna Vaša sesija u pretraživaču. Kada zatvorite pretraživač, ovi kolačići nestaju.

 

Korišćenje kolačića nije ni u kakvoj vezi sa informacijama koje nam omogućavaju da utvrdimo Vaš identitet. Možete ukloniti ili blokirati kolačiće tako što ćete promeniti podešavanja Vašeg pretraživača. Za uputstva kako da isključite kolačiće, molimo Vas posetite: https://www.aboutcookies.org/.

 

 

Opšte odricanje odgovornosti i obaveštenje o autorskim pravima

 

Informacije predstavljenje na ovom veb-sajtu, nastale u period od januara 2019. do januara 2024. godine smatraju se autorskim pravima projekta Otvorena vrata pravosuđa. Zauzvrat od Vas tražimo da navedete Otvorena vrata pravosuđa kao izvor podataka, fotografija i drugog sadržaja preuzetog sa ovog veb-sajta, te da imena autora fotografija ili tekstova takođe budu propisno navedena.

 

Informacije predstavljenje na ovom veb-sajtu, nastale u period od januara 2024. godine u okviru projekta ‘Pravda za sve’ smatraju se autorskim pravima USAID-a. Zauzvrat od Vas tražimo da navedete Otvorena vrata pravosuđa kao izvor podataka, fotografija i drugog sadržaja preuzetog sa ovog veb-sajta, te da imena autora fotografija ili tekstova takođe budu propisno navedena.

 

Fotografije prezentovane u delu U MOM MESTU, delo su autorke Marije Piroški.

 

 

Odricanje odgovornosti

 

Mi činimo sve napore da Vam pružimo tačne i potpune informacije. Međutim, ne možemo garantovati da nema grešaka. Mi ne tvrdimo, obećavamo, niti garantujemo tačnost, celovitost ili adekvatnost sadržaja ove internet stranice, te se izričito odričemo odgovornosti za greške ili propuste u sadržaju naše interent stranice.

 

Kada je u pitanju sadržaj ove internet stranice, Vlada Sjedinjenih Američkih Država, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), kao ni Projekat ‘Pravda za sve’, njihovi zaposleni i izvođači ne garantuju ni izričito, ni posredno, niti svojim propisima, uključujući i, ali i ne ograničavajući se na, garantovanje odsustva kršenja prava i vlasništva trećih lica, te garantovanje adekvatnosti za upotrebu i distribuciju sadržaja koji je dostupan na ovoj internet stranici ili drugim internet resursima sa kojima je ona povezana.

 

Takođe, Vlada Sjedinjenih Američkih Država, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), kao ni projekat ‘Pravda za sve’ ne preuzimaju pravnu odgovornost za tačnost, celovitost ili korisnost informacija, proizvoda ili procesa koji su ovde opisani, niti odsustvo kompjuterskih virusa, niti garantuju da će korišćenje tih informacija, proizvoda ili procesa biti u potpunosti lišeno kršenja vlasničkih prava. Sadržaj ovog sajta ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

 

Odricanje odgovornosti za promociju trećih lica

 

Informacije objavljene na našoj internet strani uključuju i veze ka infromacijama koje su pripremile i kojima upravljaju druge javne i/ili privatne organizacije. Naša internet strana sadrži ove veze samo u svrhu informisanja naših korisnika. Kada naši korisnici odaberu vezu ka nekoj drugoj internet strani, oni napuštaju www.otvorenavratapravosudja.rs te samim tim podležu politikama privatnosti i bezbednosti vlasnika/sponzora drugih internet stranica. Kao oni koji upravljaju ovim sajtom:

 

 • mi ne kontrolišemo niti garantujemo tačnost, relevantnost, blagovremenost, ili potpunost informacija koje su sadržane na internet strani ka kojoj vodi spoljna veza;
 • mi ne podržavamo organizacije koje sponzorišu internet strane ka kojima vode spoljne veze niti podržavamo njihove stavove niti proizvode/usluge koje nude;
 • mi ne možemo odobriti upotrebu materijala zaštićenih autorskim pravima koji sadrže internet strane ka kojima vode spoljne veze; korisnici moraju tražiti dozvolu za to od vlasnika ovih internet stranica;
 • mi nismo odgovorni za poruke koje korisnici mogu dobiti od internet stranica ka kojima vode spoljne veze.

 

Naša je preporuka da proučite politiku svih internet stranica do kojih možete stići putem našeg sajta, jer jednom kad napustite www.otvorenavratapravosudja.rs za Vas važe odredbe o privatnosti i bezbednosti ovih drugih internet stranica.

 

 

Društvene mreže

 

Projekat ‘Pravda za sve’ promoviše svoje sadržaje putem profila na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn i X). Mi svakako podstičemo komentarisanje i dijalog na našim profilima, ali Vas ipak molimo da imate u vidu da su to javni forumi te kao takvi sadrže informacije koje su svima dostupne. Molimo Vas da prilikom komentarisanja ne koristite detalje kao što je Vaš broj telefona, e-mail adresa, ili druge lične podatke za koje ne želite da budu svima dostupni.

 

Iako neki Vaši lični podaci mogu postati dostupni projektu ‘Pravda za sve’, ukoliko koristite društvene mreže (npr. možemo videti Vaše ime i sliku ukoliko ostavite komentar na nekoj našoj objavi), mi nećemo prikupljati, čuvati niti deliti te podatke.

 

 

DOSTUPNOST

 

Pristup dokumentima u različitim formatima

 

Neki dokumenti na internet strani projekta ‘Pravda za sve’ nalaze se u PDF formatu (Portable Document Format), što omogućava da se publikacije prikazuju u njihovom originalnom obliku bez obzira na vrstu uređaja, pretraživača ili operativnog sistema koji koristite da biste pristupili internetu. Kako biste mogli da pregledate, pretražujete i štampate dokumenta u PDF formatu, najpre morate instalirati odgovarajući besplatni Adobe Reader program (https://get.adobe.com/reader/). Za najbolje rezultate, trebalo bi da instalirate najnoviju verziju. Posetite stranicu za pomoć (Adobe Reader Help and Support page: https://helpx.adobe.com/uk/support.html) za više saveta ukoliko imate problema sa ovim programom.

 

 

Provera sadržaja

 

Ukoliko želite da proverite informacije koje su objavljene na našoj internet strani, možete nas kontaktirati na sledeći način:

 

USAID-ov projekat ‘Pravda za sve’

Resavska 22, 11000 Beograd

Republika Srbija

Telefon: +381 11 4561085

e-mail: otvorenavratapravosudja@serbiaj4all.com

 

 

Više informacija

 

Ukoliko imate pitanja ili komentare vezano za podatke na našoj internet strani, molimo Vas kontaktirajte USAID-ov projekat ‘Pravda za sve’ putem broja telefona navedenog gore ili nam se obratite putem elektronske pošte.

 

Prijavite se

Pretraga