Uključi se

Komentariši blog

Reč „blog“ je nastala od reči weblog i danas se koristi kao izraz koji označava objavljivanje informacija na internetu (World Wide Web – www) najčešće u vidu dnevnika, zapisa, autorskih članaka i slično. Iako se blogovi objavljuju na najrazličitije teme i pišu najrazličitijim stilovima, njihova zajednička karakteristika je da su neformalniji od klasičnih novinarskih tekstova, a naročito od stručnih radova. U blogu autor/ka iznosi lični stav o aktuelnoj temi, događaju ili javnoj politici.

Blog postovi na platformi Pravda za sve - Otvorena vrata pravosuđa posvećeni su temama iz oblasti sudske vlasti i imaju za cilj upoznavanje građana sa pravosudnim sistemom Srbije. Blog Vam omogućava da se uključite u pisanu komunikaciju sa autorom/kom teksta ostvarajući otvoreni dijalog u okviru koga možete da rešite brojne nedoumice koje imate u vezi pravosuđa.

Prisustvuj Tematskim otvorenim vratima

Tematska otvorena vrata predstavljaju otvorene panele za diskusiju sa građanima o pitanjima pravosuđa u lokalnim sredinama, koji se odvijaju periodično u pravosudnim institucijama širom Srbije. Više o događajima održanim do sada možete naći u odeljku Održani događaji.

Teme Tematskih otvorenih vrata se biraju unapred i tiču se problema vezanih za pravosuđe za koje su građani u lokalnim sredinama najviše zainteresovani.

Ukoliko se Tematska otvorena vrata održavaju u Vašem mestu, svoje kontakt podatke možete da ostavite OVDE i mi ćemo Vas blagovremeno obavestiti o mestu i terminu održavanja.

Ukoliko želite da date sugestiju za određenu temu o kojoj bi želeli više da čujete na Tematskim otvorenim vratima, predlog možete poslati OVDE.

Podeli sa nama svoje mišljenje o radu pravosuđa u Srbiji

U želji da omogućimo građanima da iznesu svoje utiske i mišljenja o funkcionisanju pravosudnog sistema, institucija i profesija, periodično ćemo kreirati ankete i upitnike koje će biti moguće popuniti elektronski, onlajn. Sve aktivne ankete/upitnike moći ćete da nađete na linkovima ispod ovog teksta. Uključivanjem u ovaj način pružanja povratnih informacija pomoći ćete nam da bolje utvrdimo koje su to najznačajnije prepreke ili barijere sa kojima se suočavate u procesu ostvarivanja prava ili u interakciji sa pravosudnim sistemom. Sve ankete/upitnici potpuno su anonimni.

Lista tekstova
Pravila komentarisanja

Ostavite nam svoj kontakt ukoliko želilte da Vas obavestimo kada organizujemo Tematska otvorena vrata u Vašem mestu.

Ostavite nam svoj komentar ukoliko želilte da se posvetimo određenoj temi za koju smatrate da je relevantna.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga