Da li je sudija odgovoran za svoj rad?

Sudije, kao i svi građani, podležu krivičnoj, građanskoj i disciplinskoj odgovornosti. Međutim, odgovornost sudija u vezi s vršenjem sudijske funkcije (sudske vlasti) ima određene specifičnosti, koje proizlaze iz potrebe za očuvanjem njihove nezavisnosti.

U tom smislu, pored toga što predstavljaju garanciju da će sudija svoju funkciju obavljati stručno, savesno i efikasno, kao i da će se ponašati u skladu sa njenim značajem, pravila o odgovornosti sudija istovremeno predstavljaju i garanciju njihove nezavisnosti. Tako je Ustavom Republike Srbije i zakonima propisano da sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja sudske odluke (osim ako je reč o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije), niti može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u obavljanju sudijske funkcije bez odobrenja Visokog saveta sudstva. Za štetu koju je sudija prouzrokovao nezakonitim i nepravilnim radom odgovara Republika Srbija, koja od sudije može tražiti naknadu samo ukoliko je šteta namerno prouzrokovana.

Sudije podležu disciplinskoj odgovornosti za nesavesno obavljanje funkcije i nedostojno ponašanje, koji su unapred zakonom propisani kao disciplinski prekršaji.

Ukoliko učini težak disciplinski prekršaj, sudija se razrešava sudijske funkcije, kao i u slučaju da nestručno obavlja svoju funkciju ili bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili učini krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa