Najave događaja

Šta su pravni sistemi i pravni poredak?

Pravni sistem je skup međusobno usklađenih pravila koja važe u jednoj državi. Pravni poredak predstavlja ponašanje koje je u skladu s tim pravilima (propisima).

Prijavite se

Pretraga