Šta su pravni sistemi i pravni poredak?

Pravni sistem je skup međusobno usklađenih pravila koja važe u jednoj državi. Pravni poredak predstavlja ponašanje koje je u skladu s tim pravilima (propisima).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti