Zašto sudska vlast mora da bude nezavisna?

Sudska vlast mora da bude nezavisna jer je njen zadatak da obezbedi da se svako ponaša u skladu sa zakonima, pa čak i oni koji takve zakone donose (zakonodavna vlast) i sprovode (izvršna vlast). Odgovor na pitanje u kojoj meri je sudska vlast nezavisna od izvršne i zakonodavne zapravo nam otkriva u kojoj meri su one ograničene u svojoj samovolji, odnosno u kojoj meri su prinuđene da se ponašaju po pravilima koja su same propisale. Ovo je razlog zbog kog odluke sudova ne podležu kontroli druge dve grane vlasti, već podležu kontroli unutar sudskog sistema.

„Slobode nema ni ako sudska vlast nije odvojena od zakonodavne i izvršne vlasti. Ako bi bila združena sa zakonodavnom vlašću, vlast nad životom i slobodom građana bila bi arbitrarna, jer bi zakonodavac bio i sudija. Ako bi, pak, bila združena s izvršnom vlašću, sudija bi mogao da ima snagu ugnjetača,“ Monteskije. 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa