Najave događaja

Šta je državna vlast?

Državna vlast je moć države da obezbedi da se na njenoj teritoriji svi ponašaju po pravilima koja ona propisuje.

Prijavite se

Pretraga