Šta je državna vlast?

Državna vlast je moć države da obezbedi da se na njenoj teritoriji svi ponašaju po pravilima koja ona propisuje.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa