Šta nam garantuje da će sudija nepristrasno odlučivati, čak i ako je nezavisan?

Kada je sudija stručan, on je samim tim otporniji na neprimerene uticaje. Ako još nije preterano opterećen, već postoje uslovi da bude i nepristrasan. Osim znanja i koliko-toliko solidnih uslova za rad, sudija mora da bude i osoba koja ima lične osobine koje ga čine „otpornim na uticaje“. On mora da bude odvažan, siguran u sebe, treba da zna kada da „preseče“ i da bude spreman da donese odluku. Međutim, svaki sistem može da ima „unutrašnji kvar“ i zato ne postoji potpuna garancija za nepristrasnost. Ukoliko se zaista desi da je sudija i pored svega pristrasan, ili se barem čini da je pristrasan, za takvu situaciju zakon je propisao pravo stranke da traži izuzeće sudije. Pre nego što sudija počne da obavlja funkciju, obavezan je da položi zakletvu koju propisuje Zakon o sudijama. Zakletva glasi: „Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi.“

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa