Najave događaja

Kako se biraju sudije?

Sudije se biraju na različite načine u različitim državama.

U društvima koja imaju demokratsku tradiciju i u kojima se zakonodavna i izvršna vlast ne mešaju u sudsku, manje je bitno kako se biraju sudije.

U Republici Srbiji, Narodna skupština, na predlog Visokog saveta sudstva, bira sudije kada se oni prvi put biraju na tu funkciju. Po isteku perioda od tri godine, na koliko se sudije prvi put biraju na sudijsku funkciju, Visoki savet sudstva bira sudije na stalni mandat do penzionisanja.

Prijavite se

Pretraga