Najave događaja

Šta je nezavisnost sudske vlasti?

Nezavisnost sudske vlasti je princip na kome se temelji odnos između zakonodavne i izvršne vlasti, koji sprečava da one utiču na vršenje sudske vlasti (na tok i ishod sudskog postupka).

Prijavite se

Pretraga