Čemu služi podela vlasti?

Podela na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast ima za cilj da spreči zloupotrebu vlasti koja pripada državi. Suština podele vlasti je upravo u njihovom međusobnom odnosu, kojim ograničavaju jedna drugu. Od načina na koji je taj odnos uređen zavisi da li je država pravna država. „Kako vlast ne bi mogla da se zloupotrebi, jedna vlast, rasporedom samih stvari, mora obuzdavati drugu. 

"Sve bi bilo izgubljeno ako bi isti čovek ili telo prvaka, bilo plemića bilo ljudi iz naroda, vršilo te tri vlasti, kada isto lice ili organ sjedini u svojim rukama i zakonodavnu vlast i upravnu, sloboda je nemoguća, pošto u pravu niko ne može biti ograničen svojom vlastitom voljom nego tuđom", Monteskje.

Zakonodavna vlast ograničava sudsku tako što propisuje uslove i kriterijume za izbor na sudijsku funkciju, kao i pravila postupka po kojima sud postupa i zakone na osnovu kojih sud sudi. Zakonodavna vlast takođe ograničava izvršnu vlast tako što može da je izabere i smeni, tako što svakodnevno kontroliše njen rad i donosi zakone koji obavezuju izvršnu vlast u njenom radu.

Sudska vlast ograničava izvršnu i sudsku tako što kontroliše zakonitost njihovih akata i postupaka i tako što sankcioniše predstavnike vlasti koji ne poštuju zakon i zloupotrebljavaju vlast.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa