Kako možemo biti sigurni da je sudija nezavisan?

Verovatno se ovo pitanje odnosi na nepristrasnost sudije. Uostalom, nezavisnost se obezbeđuje sudiji da bi mogao da bude nepristrasan kada sudi. Sudija je nezavisan ako svoju odluku donosi potpuno slobodno, bez uticaja drugih grana vlasti i mišljenja iznetih u medijima: kad razumete šta sudija radi dok rešava spor i kad vam se čini da je postupak logičan. Sudija bi trebalo da razjasni šta je sporno a šta nije, da sasluša predloge stranaka i odredi koje će dokaze izvesti i koliko će sve to trajati. On je dužan da „čuje“ i jednu i drugu stranu, pa i onda kada neka od njih očigledno ne govori istinu.

Kad dobijete sudsku odluku, treba da vam bude jasno zašto je sudija tako odlučio. Takva odluka treba da bude napisana jasno, bez upotrebe stranih reči, i da sadrži detaljno obrazloženje o činjenicama koje je sud utvrdio, pravnu normu koju je primenio i razloge zbog kojih je odlučio na taj način.

Da li ste znali? 44% sudija je osetilo pritisak u svom radu da donese određenu odluku, istraživanje Društva sudija Srbije, 83% građana smatra da uticaj politike/političara ugrožava nezavisnost sudstva.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti