Šta je nepristrasnost sudije?

Za razliku od nezavisnosti, koja izražava odnos sudske vlasti i zakonodavne i izvršne vlasti, nepristrasnost izražava odnos sudija (suda) prema strankama u sudskom postupku, u kome sudija (sud) ima podjednak odnos prema strankama u postupku.

Za sudiju to predstavlja obavezu da ne bude naklonjen nijednoj od stranaka u postupku.

On je dužan da „čuje“ i jednu i drugu stranu, pa i onda kada neka od njih očigledno ne govori istinu. Kada dobijete sudsku odluku, treba da vam bude jasno zašto je sudija tako odlučio.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti