Najave događaja

Šta je nepristrasnost sudije?

Za razliku od nezavisnosti, koja izražava odnos sudske vlasti i zakonodavne i izvršne vlasti, nepristrasnost izražava odnos sudija (suda) prema strankama u sudskom postupku, u kome sudija (sud) ima podjednak odnos prema strankama u postupku.

Za sudiju to predstavlja obavezu da ne bude naklonjen nijednoj od stranaka u postupku.

On je dužan da „čuje“ i jednu i drugu stranu, pa i onda kada neka od njih očigledno ne govori istinu. Kada dobijete sudsku odluku, treba da vam bude jasno zašto je sudija tako odlučio.

Prijavite se

Pretraga