Ako sudije mogu kontrolisati samo druge sudije, ko nam garantuje da će postupati kako trba, da li potpuna nezavisnost sudstva čini sudije nedodirljivima?

Sudije postupaju u skladu sa Ustavom i zakonima. Garant pravilnosti postupanja sudija čine pravni okviri u kojima postupaju. Odluke koje sudije donose ne zavise od samovolje sudije kao pojedinca, jer postoje stroga pravila postupka koja sudije primenjuju u radu i koja su ustanovljena upravo da bi garantovala pravilno postupanje u toku sudskog postupka. 

Rad sudija „kontrolišu“ javnost i mediji (bilo ko može prisustvovati suđenjima, osim u retkim slučajevima u kojima postoje razlozi za isključenje javnosti), zatim učesnici u postupku (jer, ukoliko su nezadovolj-  ni postupcima sudije, imaju pravo na pritužbe, žalbe itd.), sudovi višeg ranga (kada odlučuju o žalbama), predsednici sudova (koji odlučuju o pritužbama), disciplinski organi Visokog saveta sudstva (kada odlučuju o disciplinskoj odgovornosti sudija), Visoki savet sudstva (kada odlučuje o nespojivosti poslova koje sudija obavlja i o razrešenju sudije), a u određenim slučajevima (ukoliko se pokrene postupak za utvrđivanje građanske i krivične odgovornosti sudije) rad sudija „kontroliše“ i sâm sud. Ovo poslednje nije ništa neuobičajeno, kao što nije neuobičajeno da lekare leče lekari ili da pilote voze drugi piloti.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti