Zbog čega je neophodna nezavisnost sudstva i zašto je bolje da sudstvo bude nezavisno, a ne zavisno?

Nezavisnost sudstva svima omogućava jednaku pravnu zaštitu, odnosno obezbeđuje da svako pod istim uslovima dobije zakonitu i pravičnu odluku, bez obzira na rasu, boju kože, državljanstvo, nacionalnu pripadnost, etničko poreklo, jezik, verska ili politička ubeđenja, imovno stanje, zdravstveno stanje, društveni, bračni i porodični status, starosno doba, pol, seksualnu orijentaciju i druga svojstva. Nezavisne sudije su čuvari i zaštitnici osnovnih ličnih i građanskih sloboda.

Nije dovoljno da nezavisnost sudstva bude samo propisana u Ustavu i zakonima. Potrebno je da se tim istim propisima predvide i mehanizmi kojima će nezavisnost sudstva biti sprovedena u delo u stvarnom životu.

Da li ste znali? To pitanje je bilo važno u Srbiji još u XIV veku, kada je u Dušanov zakonik uneta naredba da sudije sude po zakonu a ne u strahu od cara, pa mora biti važno za svakog od nas i dan-danas. Ukoliko takav uslov ne bude ispunjen, onda ćemo imati situaciju u kojoj ćemo samo moći da prokomentarišemo: „Kadija te tuži, kadija ti sudi“.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa