Kako se obezbeđuje nepristrasnost sudije?

Država je obavezna da garantuje strankama u postupku da će sudija zaista biti nepristrasan, kao i da otkloni svaku sumnju u njegovu nepristrasnost. U tom cilju, zakon propisuje: da se predmeti raspoređuju sudijama u rad nezavisno od toga ko su stranke i kakve su okolnosti pravne stvari u postupku (pravo na prirodnog sudiju); da se predmeti ne mogu oduzimati od jednog i dodeljivati u rad drugom sudiji, osim izuzetno, kada je to zakonom predviđeno; da se sudija mora izuzeti iz postupanja ukoliko postoje okolnosti koje mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost; službe i poslove ili politički angažman koji su nespojivi sa sudijskom funkcijom i dr.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti