Šta je podela vlasti?

Državna vlast ima tri funkcije: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu funkciju (vlast) država vrši kada propisuje pravila po kojima svi treba da se ponašaju, to jest kad donosi zakone. Izvršnu funkciju država vrši kad sprovodi zakone. Sudskom funkcijom država garantuje obezbeđenje i održavanje pravnog poretka. Ove tri funkcije državne vlasti često se nazivaju i grane vlasti, pa podela vlasti podrazumeva postojanje tri odvojene i samostalne grane vlasti (zakonodavne, izvršne i sudske) koje se međusobno ograničavaju. Podela državne vlasti ostvaruje se tako što svaku od tri funkcije (grane) vlasti vrše različiti državni organi (subjekti).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti