Šta ugrožava nezavisnost sudije kada već imaju garanciju stalnosti funkcije, odnosno na koji se još način obezbeđuje nezavisnost sudstva?

Da bi sudija doneo zakonitu i pravičnu odluku u razumnom roku, mora biti nepristrasan. Da bi sudija bio nepristrasan i da ne bi sudio u korist nekoga ko je moćniji od vas ili u korist nekoga ko odlučuje i o njegovoj sudbini, mora da bude nezavisan. A da bi sudija bio nezavisan, mora da ima garancije u slučaju da se nekom moćniku ne svidi njegova odluka.

Zato sudija mora da bude siguran da ga neće smeniti (što je poznato kao stalnost sudijske funkcije), da ga neće premestiti u neki lošiji sud ili u udaljeno mesto (nepremestivost sudije), da ga neće pozvati na odgovornost zbog odluke koju je doneo (imunitet sudije), da ni on ni njegova porodica neće biti u oskudici – ni dok radi ni kad ode u penziju (materijalne garancije), da će moći da se stalno usavršava i slično.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti