Da li građanin može da traži izuzeće sudije ako smatra da nije nezavisan?

Stranka koja sumnja u nepristrasnost sudije ovlašćena je da zahteva od predsednika suda isključenje ili izuzeće sudije.

Razlozi i način na koji se to zahteva propisani su zakonom. Razlozi za isključenje sudije odnose se na okolnosti u kojima je sâm sudija imao veze s predmetom u kom sudi, ili je u tu vezu bio uključen njemu blizak krvni ili tazbinski srodnik. Razlozi za izuzeće odnose se na neke druge okolnosti koje mogu izazvati utisak da je sudija pristrasan – na primer, u slučaju da sudija deli političke vrednosti određene političke stranke i prijatelj je sa nekim njenim čelnikom koji učestvuje u postupku, ili ako treba da sudi u sporu u kome je stranka bila u sukobu (ili u poslovnim vezama) sa sudijom ili sa sudiji bliskim licem.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa