Najave događaja

Ko čini VSS - Visoki savet sudstva

Visoki savet sudstva čine: - ministar pravde - predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe - advokat - profesor - 7 sudija

Savet u mešovitom sastavu „spaja“ građane i sudstvo i „razdvaja“ sudsku od druge dve grane vlasti (zakonodavne i izvršne), štiteći nezavisnost sudske vlasti i nepristrasnost sudija od neprimerenih uticaja. To se sve čini da građaninu ne bi bilo ugroženo ili povređeno pravo na pravično suđenje.

Da li ste znali da: predsednik vlade ili države može da bude bilo koje punoletno poslovno sposobno lice, čak i ako nije školovano ili ako do tada nije radilo; sudija može biti samo lice koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koje je završilo pravni fakultet, položilo pravosudni ispit i koje je stručno, osposobljeno i dostojno sudijske funkcije.

Prijavite se

Pretraga