Koliko ima sudova i koje vrste?

U odnosu na vrste sporova koje sudovi sude, u Srbiji postoje sudovi opšte i posebne nadležnosti.

Sudovi opšte nadležnosti, koji su najmnogobrojniji (po broju sudija i sporova koje rešavaju), jesu: osnovni sudovi (njih 66), viši sudovi (26), apelacioni sudovi (4 – u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu) i Vrhovni kasacioni sud, koji je najviši sud u zemlji.

Sudovi posebne nadležnosti su: Upravni sud, privredni sudovi (njih 16 i jedan žalbeni – Privredni apelacioni sud), i prekršajni sudovi (njih 44 i Prekršajni apelacioni sud).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa