tsremoved-page-001.jpg

Kako da prijavim korupciju i koja su mi prava i obaveze ako to učinim?

VodičKako da prijavim korupciju? namenjen je svakome ko se suoči s korupcijom i razmišlja da je prijavi. Pošto postupanje može da se razlikuje u zavisnosti od načina saznanja, prirode događaja, posla koji obavljamo, informacija koje su nam poznate, mogućih posledica u slučaju prijavljivanja i zainteresovanosti za slučaj, tako se razlikuju i saveti koje dajemo.

 

Trudili smo se da obuhvatimo što širi krug mogućih situacija i dilema s kojima se suočavate. Ako i pored toga ima nečeg nejasnog ili nedorečenog, možete neposredno da nam se obratite. Imajte na umu da je svrha vodiča informativna i da će za vođenje pravnog postupka možda biti potrebno da zatražite dodatnu stručnu pomoć ili pravni savet.
 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Da li treba da prijavim korupciju?

Više...

Moram li da prijavim korupciju?

Više...

Šta ako sam svedok korupcije?

Više...

Kada se poziva svedok i ko ne mora da svedoči?

Više...

Kako teče razgovor s policijom i ispitivanje pred sudom?

Više...

Koja pravila moram da poštujem tokom svedočenja?

Više...

Na kakvu zaštitu mogu da računam ako svedočim?

Više...

Da li da prijavim korupciju u kojoj sam učestvovao ?

Više...

Da li treba da proverim nešto pre prijavljivanja?

Više...

Kome da prijavim korupciju?

Više...

Da li da prijavim korupciju još nekome?

Više...

Šta se dešava kada se obratim nenadležnom državnom organu?

Više...

Šta se dešava kada prijavljivim korupciju političkim liderima i vrhovima vlasti?

Više...

Šta se dešava kada prijavljivim korupciju medijima i nevladinim organizacijama?

Više...

Kome još mogu da prijavim kršenje antikorupcijskih propisa?

Više...

U kojoj formi treba da bude krivična prijava za korupciju?

Više...

Šta treba da sadrži krivična prijava?

Više...

Šta treba da sadrži krivična prijava?

Više...

Da li prijava može da bude anonimna?

Više...

Šta javni tužilac radi s prijavom i šta da radim ako odbaci krivičnu prijavu?

Više...

Šta javni tužilac radi ako nije podneta krivična prijava?

Više...

Da li imam pravo na nagradu zbog prijavljene korupcije?

Više...

Da li sam uzbunjivač ako prijavim korupciju?

Više...

Koja su posebna prava uzbunjivača?

Više...

Prava uzbunjivača nakon prijavljivanja?

Više...

Gde da potražim dodatni savet ili pomoć?

Više...

Prijavite se

Pretraga