Najave događaja

Šta se dešava kada se obratim nenadležnom državnom organu?

Ako je jasno da prijavljujete korupciju, nenadležni državni organ bi trebalo da obavesti javnog tužioca. Ako je dopis nejasan ili su navodi o korupciji pomešani s brojnim drugim pitanjima, možda će vaša namera prijavljivanja biti zanemarena ili pogrešno protumačena.

Prijavite se

Pretraga