Kada se poziva svedok i ko ne mora da svedoči?

Bićete pozvani da svedočite o korupciji ako je verovatno da možete dati obaveštenja o krivičnom delu, učiniocu ili o drugim činjenicama koje se utvrđuju u postupku i ako ste sposobni da prenesete saznanja ili opažanja. Možete biti svedok i kada ste u istoj stvari oštećeni. Zakon vas obavezuje da svedočite, izuzev u sledećim slučajevima:

 

  •  ako biste svedočenjem odali tajni podatak, koji ste i dalje dužni da čuvate (npr. vojna lica);
  • ako biste svedočenjem odali informaciju datu u poverenju, koju ste saznali vršenjem profesije (verski ispovednik, advokat, lekar, babica i dr.), osim kada se sa odavanjem saglasi onaj koji vam je poverio tajnu;
  • ako ste sa okrivljenim ste u braku ili dugotrajnoj vanbračnoj zajednici života, on/ona vam je direktni predak ili potomak, brat, sestra, ujak, tetka, stric, tašta, tast, svekrva, svekar, svastika, šurak, zet, snaha, zaova, dever, usvojenik, usvojitelj.

 

Ipak, kao svedok nećete morati da odgovarate na određena pitanje ako je verovatno da biste tako izložili sebe ili nekog bliskog teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju. Na to vas mora upozoriti organ kojem dajete izjavu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti