Da li da prijavim korupciju u kojoj sam učestvovao ?

Odluka da prijavite korupciju može biti korisna, čak i kada na taj način optužite sami sebe. Prvo, vrlo je verovatno da će u tom slučaju kazna za počinje - no krivično delo biti blaža nego što bi bila inače. Dalje, ako date mito, pa to prijavite pre nego što saznate da je stvar otkrivena, sud vas može osloboditi od kazne u celosti.

 

Prijavljivanje korupcije ima posebnu korist za neke od učesni - ka u njenim najtežim slučajevima, za zloupotrebe vrednosti veće od 200 milijardi dinara, kada su u korupciju uključeni ili su bili meta podmićivanja ministri, sudije, direktori velikih javnih preduzeća i drugi visoki funkcioneri, ili kada je korupcija jedan od zločina organizovane kriminalne grupe. Tada možete zaključiti sporazum s javnim tužiocem o svedočenju, ako je ispunjeno više uslova, među kojima je najvažniji da je značaj vašeg iskaza za otkrivanje i dokazivanje krivičnog dela pretežniji od posledica krivičnog dela. Tako postajete okrivljeni saradnik. Takav sporazum će predvideti vrstu i raspon kazne koja vam može biti izrečena, mogućnost oslobađanja od kazne ili čak obavezu javnog tužioca da odustane od krivičnog gonjenja u slučaju da svedočite o događaju.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa