Šta treba da sadrži krivična prijava?

Zakon ne predviđa šta ona treba obavezno da sadrži, ali je preporučljivo da detaljno opišete ceo događaj, sve okolnosti i da priložite što više dokaza, ili bar da navedete gde bi se takvi dokazi mogli pronaći. Nakon toga će javni tužilac preduzeti krivično gonjenje, ako postoje dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je određeno lice učinilo određeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

 

Šta mogu biti dokazi?

Dokazi mogu biti razni ugovori, računi, dokumentacija, predmeti, kao i imena i prezimena lica koja bi se mogla pojaviti kao svedoci. To su neki od dokaza koje i sami možete da dostavite prilikom prijavljivanja korupcije. Osim ovih dokaza, koji stoje na raspolaganju „običnim građanima”, postoje i mnogi drugi, do kojih mogu da dođu javni tužilac i drugi državni organi. Između ostalog, u slučajevima korupcije može se odrediti i primena „posebnih dokaznih radnji”, kao što su tajni nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora, optičko snimanje i praćenje, simulovani pravni poslovi, prikriveni islednik i drugo.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti