Gde da potražim dodatni savet ili pomoć?

Uvek je korisno da pogledate informacije o prijavljivanju korupcije i drugih nezakonitih radnji na internet stranicama i u prostorijama državnih organa. Međutim, prema našem uvidu, mnogi od njih te informacije uopšte ne objavljuju, ili objavljuju podatke koji su zastareli (npr. telefonske brojeve koji nisu u funkciji). S druge strane, ne objavljuju informacije o tome kako postupaju u slučajevima kada im je prijavljena korupcija ili druga nezakonita i štetna radnja.

 

Možete se uvek objaviti organizaciji Transparentnost – Srbija, koja od 2005. pokušava da pomogne ljudima koji su suočeni s korupcijom ili sumnjaju na to da se ona dogodila, kroz savete i druge vidove pomoći, ali bez mogućnosti zastupanja u sudskom ili drugom postupku. Pored toga, Transparentnost prati šta su državni organi uradili na osnovu obraćanja građana ili privrednika, a onima koji to žele pomaže da dođu u dodir sa zainteresovanim novinarima – istraživačima. Možemo vas takođe uputiti na druge nevladine organizacije koje se bave pojedinim pitanjima više nego što to mi činimo. Na osnovu uvida u pojedinačne probleme, često formulišemo inicijative za rešavanje nedostataka u sistemu kroz izmene zakona i načina rada državnih organa. Neke od njih su prihvaćene. Zbog toga, ukazivanje na korupciju nije beskorisno, čak ni onda kada krivci u nekom konkretnom slučaju ostanu nekažnjeni, jer taj primer može biti pokretač sprečavanja ili kažnjavanja u budućim sličnim slučajevima.

 

Možete kontaktirati s nama preko poseb - nog telefonskog broja 0800 -081 -081, rad - nim danima od 11 do 15 časova. Pozivi na ovaj broj su mogući sa svih brojeva fiksne telefonije iz Srbije i potpuno su besplatni za građane, kao i pomoć koju građaninu pruža Savetovalište. Građanin koji poziva ovaj broj bira da li će ostati anoniman ili će ostaviti svoje podatke. Zaposleni i vo - lonteri iz Savetovališta će pažljivo zabele - žiti situaciju u kojoj sumnjate na korupciju ili problem na koji ukazujete. U najkraćem mogućem roku, nakon konsultacija sa stručnjacima, uputićemo vas na korake koje možete da preduzmete kako bi se problem rešio, sami ili u saradnji sa Save - tovalištem. Elektronsku poštu primamo na adresu savetovaliste@transparentnost.org.rs, pri čemu građani mogu da izlože sumnju na korupciju ili drugi problem sa kojim se su - očavaju, dostave dokumentaciju i zatraže savet. Klasičnu poštu primamo na adresu Palmotićeva br. 31, 11000 Beograd. S pri - mljenim dopisima postupa se na pover - ljiv način. Možete nam se obratiti i preko društsvenih mreža Facebok i Twitter.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa