Da li treba da prijavim korupciju?

Da, treba da prijavite! Korupcija je pogrešna, štetna i stvara nove nepravde. Ako prijavite korupciju, ta nepravda i šteta možda neće biti otklonjene. Međutim, ako je ne prijavite, ta šteta i nepravda će sigurno ostati ili neće biti sprečene. Gotovo svi slučajevi korupcije mogu se podvesti pod opis nekog od krivičnih dela za koje je propisana kazna zatvora. Kao što biste prijavili lopova koji je vama lično nešto ukrao, nema razloga da ne prijavite onoga koji je kroz korupciju istovremeno ukrao nešto i od vas i od svih vaših komšija, rođaka i prijatelja. Naravno, to ne znači da korupciju treba prijaviti po svaku cenu i na bilo koji način. Ako postoji velika mogućnost da zbog prijavljivanja dovedete u opasnost sebe ili nekog svog, biće bolje da se uzdržite od prijavljivanja sve dok se ne uverite da ga možete izvršiti na poverljiv i bezbedan način.

Prijavite se

Pretraga