Da li imam pravo na nagradu zbog prijavljene korupcije?

U principu, ne. Postoji mogućnost da državni organi daju nagrade za otkrivanje učinilaca krivičnih dela, što se ponekad i čini kada se traga za opasnim zločincima, ili da daju nagrade građanima koji ukažu na kršenje pojedinih propisa. Međutim, u Srbiji ne postoji obaveza da državni organi tako nešto učine, čak ni kada građanin svojom prijavom omogući da država nešto zaradi ili uštedi. U nekim državama su takve nagrade efikasno sredstvo za zaštitu od krađe budžeta. U drugim zemljama se na bilo kakvo „potkazivanje” gleda sa strepnjom, a u trećim se nagrade ne dele zbog bojazni od zloupotrebe sistema nagrađivanja. Veće su šanse da zbog onoga što ste učinili dobijete javnu pohvalu, kao i unapređenje u slučaju da ste prijavom rešili problem korupcije unutar institucije ili firme u kojoj radite. Ne treba zaboraviti i moralnu satisfakciju, jer znate da ste postupili ispravno i pomogli uspostavljanje vladavine prava.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa