Šta javni tužilac radi ako nije podneta krivična prijava?

Ako niste podneli krivičnu prijavu, već ste na neki drugi način obavestili tužioca o mogućoj korupciji (npr. pozvali ste ga da ispita neke okolnosti ili pitali da li je neki slučaj ispitan), javni tužilac će na osnovu toga možda odlučiti da postupi na sopstvenu inicijativu. Dalje postupanje je manje-više isto, izuzev što, kada nema krivičnog dela, tužilac ne mora da donosi rešenje o odbačaju krivične prijave, pošto ona nije ni bila podneta. Javni tužilac vas u ovom slučaju neće obaveštavati o tome da je pokrenuo krivični postupak (ili da to nije učinio). Izuzetak su situacije kada je javnom tužiocu jasno da ste vi uzbunjivač i da imate posebna prava koja proističu iz te činjenice (više o tome u poglavlju o uzbunjivačima).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa