U kojoj formi treba da bude krivična prijava za korupciju?

Krivična prijava se podnosi pismeno, usmeno ili drugim sredstvom. Ne morate brinuti oko forme, jer ona nije propisana, kao ni oko pravnih formulacija i kvalifikacija – dovoljno je da budete samo što jasniji o onome što znate. Tužilac je taj koji bi trebalo da prepozna o kojem krivičnom delu je reč i šta dalje treba da se učini. Ako krivičnu prijavu podnosite usmeno, o njoj će se sastaviti zapisnik i bićete upozoreni na posledice lažnog prijavljivanja koje predstavlja krivično delo. Ovaj način prijavljivanja može biti najbolji, jer tužilac poznaje propise i zna tačno koje su mu činjenice potrebne da bi doneo odluku o pokretanju krivičnog postupka, pa će odmah zatražiti pojašnjenja i dodatne podatke, koje vi možda ne biste smatrali bitnim. Tako će istraga moći brže da počne. Ako podnesete prijavu telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom, tužilac će sačiniti službenu belešku. Takođe, tužioci će sačuvati i prijavu podnetu elektronskom poštom i sačuvaće kopiju na papiru, radi vođenja evidencije.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti