Najave događaja

Šta se dešava kada prijavljivim korupciju medijima i nevladinim organizacijama?

Obraćanje medijima, nevladinim organizacijama ili drugim građanima, ne stvara ni za koga od njih obavezu da slučaj prijavi državnim organima, ispita ili objavi već im samo daje mogućnost da tako nešto učine. Ako želite da nešto urade, dobro je da zatražite od njih potvrdu da su zainteresovani, te da se ne obraćate masovnim cirkularnim pismima već svakome posebno.

Prijavite se

Pretraga