Šta se dešava kada prijavljivim korupciju političkim liderima i vrhovima vlasti?

Pored nadležnih državnih organa, postoje i oni u kojima građani prepoznaju stvarnu moć. Zato se mnogi odlučuju da prijavljuju korupciju kabinetu predsednika Republike ili predsednika Vlade ili da to čine državnim ili lokalnim šefovima i poverenicima vladajućih političkih stranaka, čak i kada oni lično ne vrše državnu funkciju. Tačno je da rešavanje neke pojedinačne situacije putem stranačkog disciplinovanja može biti efikasno, ali to nije dobro. Traženjem da partija reši problem nepoštovanja državnih zakona u pojedinačnim situacijama, pomažete jačanje sistema ''partijske države”, koja predstavlja jedan vid razgranate korupcije. Pored toga, krivac će u takvim slučajevima verovatno biti samo smenjen sa funkcije, a ne i osuđen, kako bi trebalo.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti