Koja pravila moram da poštujem tokom svedočenja?

Tokom svedočenja u krivičnom postupku ne smete davati lažni iskaz i možete biti krivično gonjeni ako to učinite. Sudsko veće može narediti da budete dovedeni na suđenje na koje ste uredno pozvani, a ne pojavite se. U toj situaciji, sud vas može kazniti do 150 hiljada dinara, narediti prinudno dovođenje na sledeći pretresi obavezati vas da platite troškove otkazanog suđenja. Zato, ako unapred znate da nećete moći da dođete, taj izostanak opravdajte na vreme i izbegnite neprijatnosti i troškove.

 

Pre nego što vas ispitaju, verovatno nećete prisustvovati izvođenju drugih dokaza na suđenju. Može da se dogodi da vas pozovu nazad u sudnicu posle davanja iskaza. Pre nego što počnu pitanja, predsednik sudskog veća će vas obavestiti da je lažno svedočenje krivično delo, da ste položili zakletvu, da ste dužni da govorite istinu i da ništa ne prećutite.

 

Pitanja vam mogu postavljati tužilac, okrivljeni i njegovi branioci, kao i članovi sudskog veća, a u nekim slučajevima i oštećeni. Ispitivanje je najpre osnovno, potom unakrsno, pa mogu uslediti dodatna pitanja. Svedočite usmeno i bez prisustva drugih svedoka. Dobićete priliku da ispričate sve što vam je poznato o događaju. Dodatna pitanja moraju da budu jasna, određena i razumljiva. U njima ne sme biti obmane, pretpostavke da ste rekli nešto što niste niti navođenja na odgovor.

 

Ako ste oštećeni, prilikom saslušanja ćete dobiti priliku da kažete da imate imovinskopravni zahtev. Ako je drugi svedok ili okrivljeni na drugačiji način govorio o bitnim činjenicama, možete biti suočeni s njima. Svedočenje može biti i u prepoznavanju neke osobe ili predmeta, i to tako da vas onaj koga prepoznajete ne može videti, ako je istraga još u toku. Mogu vas kazniti novčano ili prinudno dovesti ako ne opravdate izostanak ili se bez odobrenja udaljite s mesta ispitivanja.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti