Prava uzbunjivača nakon prijavljivanja?

Uzbunjivanje može da se vrši prema poslodavcu, organu koji vrši nadzor nad primenom zakona ili prema javnosti (mediji, internet, javni skup itd.).

 

Obaveze poslodavca prema uzbunjivaču

Poslodavac je dužan da preduzme mere radi otklanjanja nepravilnosti na koje ukazujete. On mora da vam pruži zaštitu, obustavi štetne radnje i otkloni njihove posledice. Ne sme da pokušava da otkrije ko je bio anonimni uzbunjivač. Dužan je da odredi jedno ili više lica koja će biti ovlašćena za prijem informacija i postupanje u vezi s uzbunjivanjem. Kad mu se obratite, poslodavac mora da postupi u roku od 15 dana, te da vas obavesti o ishodu postupka kada prođe još 15 dana. Ako to zahtevate, poslodavac mora da vam pruži obaveštenja o toku i radnjamapreduzetim u postupku, da vam omogući uvid u spise predmeta i da prisustvujete radnjama u postupku. Korisno je da proverite na internet stranicama ili u prostorijama da li je poslodavac objavio ime osobe koja je zadužena za prijem informacija, pa da se obratite direktno tom licu.

 

Obaveze spoljnih nadzornih organa

Kada se obratite nekom spoljašnjem organu, on isto ima obavezu da postupi u roku od 15 dana. Ako taj organ prosleđuje vašu prijavu, mora o tome da vas obavesti. U principu, organ koji prosleđuje informaciju drugome neće otkriti vaš identitet protivno vašoj volji. Ovlašćeni organ je dužan da vam na zahtev pruži obaveštenja o toku i radnjama preduzetim u postupku, te da vam omogući uvid u spise predmeta i prisustvo radnjama u postupku. Dužni su i da vas obaveste o ishodu postupka po njegovom okončanju.

 

Uzbunjivanje javnosti

Kada uzbunjujete javnost, a niste se prethodno obratili poslodavcu ili državnom organu, možete dobiti zaštitu ako postoji neposredna opasnost po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, od nastanka štete velikih razmera, odnosno ako postoji neposredna opasnost od uništenja dokaza. Međutim, potreban je oprez kada baratate podacima koji su označeni kao tajni. Ako ih iznesete direktno javnosti (a ne instituciji gde je nastao problem ili nadzornom organu), izgubićete pravo na zaštitu uzbunjivača.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa