Na kakvu zaštitu mogu da računam ako svedočim?

Predsednik sudskog veća je dužan da vas štiti od uvreda, pretnji i drugih napada, tako što će upozoriti ili kazniti napadača. Onaj ko prema vama čini nasilje ili ozbiljne pretnje, biće krivično gonjen. Javni tužilac ili sud mogu zahtevati od policije da preduzme mere koje bi vas zaštitile. Posebno osetljivi svedoci (npr. maloletnici, neiskusni, bolesni) uživaju dodatne mere zaštite, i ispituju se uz pomoć stručnog lica (npr. psihologa, socijalnog radnika).

 

Ako neke okolnosti ukazuju da biste davanjem iskaza ili odgovorom na pojedina pitanja sebe ili bliska lica izložili opasnosti po život, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima, sud može rešenjem o određivanju statusa zaštićenog svedoka da odobri mere posebne zaštite.  To znači da će se ispitivanje vršiti tako da javnosti ostane nepoznato da ste uopšte svedočili u tom predmetu. U nekim slučajevima, identitet se ne otkriva čak ni okrivljenom i njegovom braniocu. Ovaj status može da odredi sud na sopstvenu inicijativu, na zahtev javnog tužioca ili na vaš zahtev. Zahtev podnosite u zapečaćenom omotu na kome je naznačeno „zaštita svedoka – strogo poverljivo”, i to sudiji za prethodni postupak, a nakon potvrđivanja optužnice predsedniku sudskog veća.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa