finalno-6-moja-prava-u-slucaju-da-sudenje-traje-nerazumno-dugobchr-pages-deleted-1.jpg

Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo

Vodič „Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo“ namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da dužina sudskog postupka ugrožava njihovo pravo na pravično suđenje, kao i da im pruži neophodne informacije o zaštiti. Dužina trajanja sudskih pоstupaka je jedan оd najprepоznatljivijih prоblema koji ugrožavaju pravnu sigurnost građana i vladavinu prava. Duga suđenja i troškovi koje nose sa sobom često su razlog zbog kog građani odustaju ili ni ne pokušavaju da zaštite svoja prava. Ukoliko se godinama čeka na presudu u krivičnom predmetu, o izdržavanju deteta ili na presudu o nezakonitom otkazu, život pogođenih građana često postaje nepopravljivo otežan. U Srbiji je veliki broj građana pogođen ugrožavanjem prava na suđenje u razumnom roku. O tome govori i podatak da se najveći broj presuda Evropskog suda za ljudska prava, donetih protiv Srbije u 2018. godini, odnosi baš na dužinu trajanja sudskih postupaka, a brojni su i postupci pred domaćim pravosudnim organima. Ovaj vodič teži da vam na što jednostavniji i praktičan način pomogne da aktivno učestvujete u zaštiti svog prava pred sudovima. Vodič se posebno bavi Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji vam omogućava da pravovremeno reagujete u slučaju da vaše suđenje traje neopravdano dugo, kao i da vam bude nadoknađena šteta koju ste pretrpeli zbog toga.
 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Šta znači pravo na suđenje u razumnom roku?

Više...

Žašto je važno da se suđenje završi u razumnom roku?

Više...

Da li se razumni rok može izračunati?

Više...

Da li svi građani imaju pravo na suđenje u razumnom roku?

Više...

Kako da znam od kog trenutka počinje postupak?

Više...

Da li su i zašto neki postupci posebno hitni?

Više...

Kako mogu da štitim svoje pravo na suđenje u razumnom roku?

Više...

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Više...

Šta treba da bude prvi korak u ostvarivanju mog prava na suđenje u razumnom roku?

Više...

Da li se plaća taksa u postupcima kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku?

Više...

Da li advokati naplaćuju sastav prigovora?

Više...

Kako prigovor treba da izgleda?

Više...

Kakva može biti odluka o prigovoru?

Više...

Usvajanje prigovora

Više...

Kada imam pravu na žalbu?

Više...

Na osnovu čega sud odlučuje da li je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku?

Više...

Prigovor je usvojen. Utvrđena je povreda prava na suđenje u razumnom roku. Šta dalje?

Više...

Kako da tražim tu satisfakciju?

Više...

Šta je poravnanje?

Više...

Kako izgleda postupak poravnanja?

Više...

Kako izgleda tužba za novčano obeštećenje?

Više...

Tužba za naknadu imovinske štete

Više...

Ustavna žalba

Više...

Prijavite se

Pretraga