Šta znači pravo na suđenje u razumnom roku?

Pravo na suđenje u razumom roku znači da imate pravo da se suđenje u kojem učestvujete okonča u razumnom vremenskom periodu, bez neopravdanog produžavanja.

 

To pravo vam garantuju Ustav Republike Srbije i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Ono je deo šireg prava koje svima garantuje da će nezavisan i nepristrasan sud, pravično i u razumnom roku, odlučiti o pravima, obavezama i optužbama protiv građana.

 

Pravо na suđenje u razumnоm rоku propisano je brоjnim zakonima, uključujući Zakon o parničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o opštem upravom postupku, Zakon o radu, Porodični zakon, Zakon o zabrani diskriminacije.

 

Postoje brojni neopravdani načini da se odloži suđenje – na primer, ukoliko okrivljeni ili njegov branilac neopravdano ne dolaze na suđenje tokom krivičnog postupka, iako su uredno pozvani; ukoliko veštak neopravdano ne dostavlja mišljenje ili izveštaj koji je neophodan kako bi se utvrdile činjenice koje su važne za donošenje presude; ukoliko se zbog (neopravdane) sprečenosti sudije odlaže suđenje itd. Naravno, svi navedeni razlozi, ukoliko su opravdani, mogu biti dobri razlozi da se suđenje odloži. Na primer, ako je neophodno pribaviti neku ispravu koja je od značaja za sâm postupak ili ukoliko zbog bolesti ili smrtnog slučaja u porodici stranke nisu u mogućnosti da dođu na zakazano ročište, sud će doneti rešenje kojim se ročište odlaže i odmah će zakazati sledeće.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti