Kada imam pravu na žalbu?

Imate pravo na žalbu ukoliko je vaš prigovor odbijen ili ako predsednik suda o njemu ne odluči u roku od dva meseca od dana kada je primio vaš prigovor.

 

Žalbu možete da podnesete i ako je prigovor usvojen, ali smatrate da nisu predložene ili preduzete mere koje će ubrzati postupak.

 

Svaka stranka ima pravo na žalbu predsedniku suda koji je odlučivao o prigovoru. On žalbu i spise predmeta odmah dostavlja predsedniku neposredno višeg suda, koji o njoj odlučuje.

 

Na primer, ako se vaše suđenje odvija u Višem sudu u Leskovcu, kada predsedniku ovog suda dostavite žalbu, on je mora poslati predsedniku Apelacionog suda u Nišu, koji u roku od 30 dana mora odlučiti da li je vaša žalba bila opravdana ili ne.

 

Vaša žalba može, kao i prigovor, biti odbačena, odbijena ili usvojena.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti