Da li se plaća taksa u postupcima kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku?

Sudska taksa se ne plaća u postupcima u kojima se odlučuje o prigovoru. Postupci u kojima se štiti pravo na suđenje u raz­umnom roku su hitni i imaju prvenstvo u odlučivanju.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti