Kako da tražim tu satisfakciju?

O vašem pravu na pravično zadovoljenje nadležni su da odlu­čuju Državno pravobranilaštvo i sudovi, ali ne istovremeno.

 

Prvo odlučuje Državno pravobranilaštvo, u takozvanom postupku poravnanja, pa tek ako se poravnanje ne postigne, možete podneti tužbu za novčano obeštećenj

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti