Najave događaja

Da li svi građani imaju pravo na suđenje u razumnom roku?

Svi građani imaju pravo na suđenje u razumnom roku. Svaka stranka u sudskom postupku ima pravo da sud pravično i u razumnom roku donese odluku.

Prijavite se

Pretraga