Da li svi građani imaju pravo na suđenje u razumnom roku?

Svi građani imaju pravo na suđenje u razumnom roku. Svaka stranka u sudskom postupku ima pravo da sud pravično i u razumnom roku donese odluku.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti