Najave događaja

Šta treba da bude prvi korak u ostvarivanju mog prava na suđenje u razumnom roku?

Prvi korak treba da bude podnošenje prigovora.

 

Ukoliko smatrate da sudski postupak u kojem učestvujete kao stranka traje predugo bez opravdanog razloga, možete podneti prigovor.

 

Prigovor ćete podneti predsedniku suda pred kojim se vodi postupak. Predsednik suda mora da odluči o njemu najkasnije u roku od dva meseca.

 

Podnošenje prigovora ni na koji način ne sme da utiče na ishod postupka, pa treba da ga podnesete slobodno i bez bojazni, kada god mislite da postupak traje nerazumno dugo.

Prijavite se

Pretraga