Usvajanje prigovora

Ukoliko ne odbije i ne odbaci prigovor, predsednik suda će ispitati da li vaše suđenje zaista traje duže nego što bi trebalo. On će tražiti od sudije koji sudi u vašem predmetu izveštaj o tome kako teče postupak i šta je sve preduzeto tokom postupka.

 

Ukoliko usvoji vaš prigovor, predsednik suda traži od sudije ili javnog tužioca da se izjasne zašto postupak traje toliko dugo i da predlože rok u kome može da se okonča.

 

Ukoliko se nakon toga utvrdi da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, nalažu se mere za ubrzavanje postupka i određuje se rok u kojem je sudija dužan da preduzme procesne radnje. Rok ne može biti kraći od 15 dana, ali ni duži od četiri meseca.

 

U slučaju da je vaš postupak bio hitan i da je vaše pravo povređeno zbog preopterećenosti ili dužeg odsustva sudije, predsednik suda može da odredi prvenstvo u odlučivanju, kao i da oduzme predmet sudiji i dodeli ga drugom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa