Kakva može biti odluka o prigovoru?

Predsednik suda može da donese odluku kojom će usvojiti vaš prigovor, ili ga može odbaciti ili odbiti.

 

Odbacivanje i odbijanje prigovora

 

Predsednik suda može da odbaci prigovor samo ako je nepotpun, na primer, ako nedostaje neki od obaveznih elementa, ako je preuranjen ili ukoliko ga je podnelo neovlašćeno lice.

 

Predsednik suda može da odbije prigovor ako je očigledno neosnovan zbog vremena trajanja postupka koje je navedeno u prigovoru, na primer, ukoliko je prigovor podnet samo nekoliko meseci nakon pokretanja sudskog postupka koji je predmet prigovora.

 

Ukoliko je vaš prigovor odbačen, nemate pravo na žalbu, ali uvek možete da podnesete novi prigovor ako suđenje ne počne brže da se odvija.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti