Šta je poravnanje?

Poravnanje je sporazum koji možete postići s Državnim pravobranilaštvom. Poravnanje je alternativa podnošenju tužbe, kojom se često izbegavaju veliki sudski troškovi, a može se i brže doći do obeštećenja.

 

Ukoliko se postigne sporazum, zaključuje se poravnanje koje ima snagu izvršne isprave. To znači da država mora da postupa onako kako je predviđeno u sporazumu.

 

Državno pravobranilaštvo može predložiti stranci da joj, umesto isplate novčanog obeštećenja, izda i objavi pismenu izjavu u vidu vansudskog poravnanja, koja se objavljuje u Službenom glasniku i kojom se utvrđuje da joj je bilo povređeno pravo. Kod teže povrede prava na suđenje u razumnom roku, na zah­tev stranke, Državno pravobranilaštvo može da izda i objavi pismenu izjavu, kao i da stranci isplati novčano obeštećenje.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti