Kako izgleda postupak poravnanja?

Prvi korak je podnošenje predloga za poravnanje Državnom pravobranilaštvu. Rok za podnošenje predloga je šest meseci od dana sticanja prava na pravično zadovoljenje, a u predlogu se navodi da li želite isplatu novčanog obeštećenja, objavljivanje pismene izjave ili i jedno i drugo.

 

Proces poravnanja može da traje najduže dva meseca od dana prijema predloga za poravnanje.

 

Ukoliko uđete u proces poravnanja, u svako doba ste slobodni da pismeno odustanete od pokušaja poravnanja.

 

U nastavku možete pogledati model predloga za poravnanje.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa